Hanuman Screen

เราเปิดบ้าน เป็นร้านสกรีนเสื้อเล็กๆ

ราคาไม่ถูกไม่แพง ทำงานตรงเวลา

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา ร้านสกรีน เสื้อกลุ่ม เสื้อพนักงาน เสื้อเที่ยว เสื้อกิจกรรม เสื้อโฆษณา

ลูกค้าที่ทำแบบเองไม่เป็น

เราออกแบบให้ฟรี

Free design

รับสกรีนเสื้อทุกชนิด สกรีนสียาง สกรีนสีพลาสติซอล สกรีนสีกัด (screen discharge)

เสื้อบริษัท เสื้อคลับต่างๆ เสื้อทีม เสื้อคนงาน เสื้อชมรม เสื้อโฆษณา ถุงผ้า ผ้าเป็นชิ้น เสื้องานอีเวนท์และอื่นๆ

พร้อมทั้งจำหน่ายเสื้อเปล่า

Cotton 100% No.32 Semi

Cotton 100% No.32 Comb

ร้านเรารับสกรีนแบบ ซิลค์สกรีน (Silkscreen Printing)

     เป็นการสกรีนเสื้อโดยใช้บล็อกสกรีนในการสกรีนเสื้อ ดังนั้นในการสกรีนเสื้อยืด ยิ่งจำนวนแบบที่สกรีนมีหลายสี ก็ต้องใช้บล็อกจำนวนที่มากขึ้น โดย 1 สีต้องใช้ 1 บล็อกสกรีน ดังนั้นแบบสกรีนที่มีหลายสีจึงมีราคาที่แพงการสกรีนแบบสีเดียว เพราะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และจำนวนบล็อกสกรีนที่มากกว่านั้นเอง